Kontakt

FUNDACJA ” BIEGAJ Z PASJĄ”

Ul. Słoneczna 2A

58-580 Szklarska Poręba

Tel: 667 350 694

biegajzpasja@op.pl

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS

KRS: 0000599505

NIP:  6112764496          REGON: 363639360

Numer Konta bankowego: 58 1020 2124 0000 8302 0183 5933